رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2014

" دو تا دو تا چهارتا"

آشنایی
تصمیم
خواستگاری
نامزدی
عقد
ازدواج
این ها مراحلی است که در تمامی دنیا مرسوم است تا سقف دو نفر یکی شود تا عشقی تقسیم شود تا مهربانی تبادل شود.

اما در کشور ما از هر مرحله گذشتن هزار جور دنگ و فنگ داره . میلیونها میلیون پول بی زبون می خواد که معلوم نیست چظوری تهیه میشود . یک جاهای بهم میخورد اگر هم اولش بهم نخوره شاید بعدش بهم میخورد. در جاهای دیگر آسمان اون رنگی نیست یعنی اگر هم باشد به این شدت نیست .
در کشور ما :
قبل از آشنایی و یا در زمان آشنایی ملاک ها دور می زند بر روی مدرک تحصیلی و تبدیل مستقیم این مدرک به درآمد آینده طرف مقابل پس ماشین حساب را باید از توی کیف درآورد و " دو تا دوتا چهارتا " کردن که آیا با موقعیت خانوادگی و ارث میراث طرف و دار و ندار امروزش می شود حسابی برای آینده باز کرد یا خیر ، البته پس از آن چهره ، قد و بالا و ..... در زمان تصمیم باز ماشین حساب است که از داخل کیف خارج شده و ضرب و تقسیم . در زمان خواستگاری و نامزدی ، باز پرداختن به پول و خرج کردن ، این از اون پول بیرون کشیدن و مسابقه سرعت در این مورد تا برسیم سر عقد ، داستان مهریه ، …