رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2011

بوسه ای بر گونه بهار

سه ساعت و سی دقیقه پیش وارد سال یک هزار و سیصد و نود شدیم ، آری، روز نو شد و اما سالی که گذشت با مصیبتی برای مردم ژاپن به پایان رسید و در سال هزار و سی صد و هشتاد و هفت ما شاهد تحولات برزگی در کشورهای عربی بودیم انقلاب تونس و مصر و جنبش های مردمی در بحرین و اردن و مراکش و یمن و همینطور در لیبی . آری سالی بود که آب حق بشر شد و نه نیاز بشر ، صد و بیست و دو کشور به این حق رای دادند و .... خیلی اتفاقات دیگر رخ داد ولی باز زمین ما چرخید و چرخید و اجازه داد تا ما به بهاری دیگر سلام کنیم. زمین دوباره سبز شدآمار زمین دوباره روید زمین دوباره زنده شد و باز بلبلان می خوانند و در دل همه ایرانیان امروز نوروز شد، دلهایتان شاد و امیدتان ماندگار و فردایتان سبز باد.
....
صدای از دور می آید گوش می کنم آرام و با ترنم می گوید می بینی سینه البرز و زاگرس را می بینی شقایق را می شنوی بلبلان را گفتم آری گفت پس آغوش باز کن و به بهار بگو سلام و به یاران بگو نوروز خجسته باد