رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2010

فقط به یاد پرواز همیشگی شهداد

در جستجوی تو بر درگاه کوه می گریم در آستانه دریا و در معبر بادها می گریم در چهار راه فصول در چهار چوب شکسته پنجره ای که آسمان ابر آلود را قابی کهنه می گیرد . . . .

به یاد پسر عموی عزیزم که هر سال داغ نبودن اش دلمان را بیشتر می سوزاندآماربرایت از چه بگوییم برایت از چی بنویسم برایت و به یادت هنوز آن فانوس را روشن می کنم و نگاه می کنم یاد صدایت می افتم و به یاد آن قران کوچک امروز روی میز من است و نامت و تصویرت و خبر پروازت .... شهداد عزیزم امروز دوستی پرسید بالا بودن تصادفات را می شود بلایی طبیعی دانست و میشود در دستان حوزه های علمیه سپرد؟ می توان، عزیز دلم ترا را هم برگرداند؟؟ شقایق امروز نوشته عاشفت هست برایت از ته دلش نوشته است و من برایت امروز توان نوشتن ندارم. دلم از رفتن بی دلیل پر دلیل تو گرفته است. شاید روزی در ایران ما هم جان انسان ها ارزش داشته باشد و برای حفظ آن تفکر کنند و گامی بردارند.
فقط میدانی این ماه نوامبر را اصلا دوست ندارم.

"آن روز بعد از امروز"

دیروز نوشتم:‏

نمی دانم
باید فریاد را نجوا کرد
شاید هم
باید نجوا را فریاد زدفقط باید عشق را به هر زیانی و گویشی گفت
و امروز می گویم:
و در دل پنهان نکرد
می دانم تفاوت آوای، آواز عشق تو و من
وای چقدر سخت است چه دیواری محکمی ست این دیوار را می خواهم بشکنم شاید امروز او از آواز می گفت بیات اصفهان ،بیات کردی ، بیات ترک
آن دیگری از شور و شهناز و ..... می گویند سرم گیج می رود تنها در زیر این سقف بلند به شعرمان می اندیشم باید بسرایم آوازش کنیم حتی اگر تو در شور برای این دل خسته من بخوانی من برای تو در بیات اصفهان زمزمه اش کنم کلمه "عشق" را
من نجوا کنان و در پرده از التماس
می خوانم
تو همان قصه دل من را فریاد می زنی
همه آرزوی دلت را، می طلبی
و گاهی هم ....

همین یک کلمه "عشق" بیا با هم ، هم صدا می شویم هم سرا می شویم آرام آرام
او ست که تنها می نگرد بی صدا می ماند ؛
کاش و ای کاش کاش همسفر می شدیم کاش سفر می کردیم بار سفر را می بستیم در سفرنامه خود از یکی شدن ها شعر ها می سرودیم و دستگاه آواز این شعر را من و تو خودمان انتخاب می کردیم گاه در این شعر آوای من به التماس بود گاه صدای رسای تو در فریاد من نجوا کن…