رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از November, 2008

اعدام

دیشب می خواستم در مورد این مسئله اعدام خانم حقیقت پژوه بنویسم نشد به دلایل متعدد ....
در هر بلاگی را باز کنی خط اول همه دارند از این خانم حرف می زنند و سنگ به سینه می زنند تا
یک قاتل را از مجارات راهی دهند و چنان داستان را به تصویر کشبده اند که آن آقا که امروز نیست
تا از خودش دفاع کند یک جنایت کار است و هزاران زن را مورد تعارض و تجاوز قرار داده است !
و سرکار خانم حقیقت پژوه هم در نقش دادستان و قاضی باید حکم را اعلام و بعد هم به عنوان جلاد
این حکم را اجرا کرده است . ولی فراموش کرده بود فکر کند در ایران برای خودش هم قصاص مرگ
است. آن موقع دیگر در فيلم ماده 61 ساخته ‏ مهوش شيخ الاسلامي از ترس و سپید شدن موی سر و
یا لکنت زبان نمی گفت .
حالا هم فعالان حقوق بشر در ایران از امروز این مسئله را می گذارند در بوق و کرنا تا موضوع برای
حرف زدن داشته باشند و از بی کاری مجبور نباشند ناخن خود را بجوند .
این حق من و تو است که به عنوان زن از حق خود دفاع کنیم ، ولی نه ابنکه به خود اجازه قتل را
بدهیم . باید امروز امیدوار باشیم که که دیگر از این موارد وحشیانه در کشورمان نبینیم .
راستی این فعالان حقوق بشر در ایرا…

آزادی هنر و عقیده

امروز یک امتحان دادم ، نمره این امتحان هر چند که خیلی خوب شد و برای من مهم هم بود من را تحت تاثیر قرار نداد ؛ آنقدر که محتوای آن جالب بود .سوال من در مورد آزادی هنر و عقیده در هنر بود و آزادی کلمه که در قانون اساسی آلمان همچون تمامی کشور های دمکراتی اصل جدا نشدنی ازقانون اساسی است .
اما از هر چی بگذریم من یک کمی دارم و کیل می شوم . شوخی شوخی فقط یک ماه دیگه باقی مانده است . سال 2009 شغل جدید دارم .

آری یک سال از رفتن خاله عزیزم نسرین گذ شت

یکسال پیش در قطعه از بهشت(Heilige Stück ) تو را گذاشتیم و برگشتیم؛ چرا که خاله آذر و من نمی توانستیمشب را کنارت بگذرانیم .ترا به آنان های سپردیم که دیگر با ما نبودند. آن شب با اتی خیلی حرفزدم ،از مامان جون عصمت و بابا بزرگ معذرت خواستم که به خوبی از تو مواظبت نکردم .آن شب زیبا ترین دست های دنیا دست من را در دست داشت . مامان اتی من با من بود .به تو قول دادم، تا زیبا ترینیادگاریت را به خوبی در یابم و در این غربت حامی لحظه های تنها یش باشم ؛ همانطور که تو سنگ صبور دیار ناآشنای من بودی .آری ؛آن روز در این سوی دنیا در روزی سرد و ابری با تو خداحافظی کردیم ،درحالی که مامان شهین و خاله سهیلا ناباورانه این لحظات را از راهی دور در کنار ما بودند . ولی امروز من تنها، در دیاری که به اتکای تو به آن قدم گذاشتم ، نگاهت و صدایت را هر لحظه می شنوم ، در شهر بانک های اروپا به دیدنت می آیم مثل همیشه با اتوبوس شماره 34ولی در سمتدیگر به دیدنت می آیم .ا مروز اشکنریختمو حرفی هم نزدم .در دل همنکردم .اصلا حرفم نمی آمد . الان هم نمی توانم بنویسم ، نبودنت را کم کم باید باور کرد ولی چگونه ؟بگذار حرف های سال قبل را…

اعتراض‌ به انباشت زباله‌های هسته‌ای در آلمان

از روز شنبه مخالفان با انتقال زباله های اتمی به آلمان با سر سختی در تلاش هستند ، تا از رسیدن زباله اتمی فرانسه به مقصد آن در آلمان جلوگیری نمایند و تا کنون موفق بودند. این حرکت را Renaissance oppose nuclear energy می نامند
.به امید موفقیت آنها در این مبارزه

Das Ziel ist da

Langsam, Langsam kommt letzten Schritt und meinem Ziel ist schon da .Nur bis 15. Dezember .Es gibt kein Grund zur Aufregung. Mamai meint muss immer Kopf hoch .Ich habe vor 5 Jahre euch viel versprochen ,und habe ich alles bis jetzt getan.Letzt schritt kommt bald .( I promise ).

در ادامه پیروزی اوباما

یکیاز دوست های من که بازنده شرط بندی در این انتخابات است ؛ به من گفت چرافارسی ننوشتم ؟!!! من معمولا بچه حرف گوش کنی بودم و هستم و حالا به خاطردل این دوست بازندهکه خیلی عزیز است ؛ به فارسی می نویسم ................
منخوشبختانه کاری به سیاست ندارم و این انتخاب را به خاطر رنگ آقای اوباما ومسئله برابری انسان ها در این انتخاب برای من جالب بود،آمریکایی ها بهدنیا نشان دادند که دمکراتی چه معنای دارد وآزادی که در بسیاری از کشور هایک سوء تفاهم بیش نیست . در آمریکا یک واقعیت است . سیاه پوستی به اسماوباک حسین اوباما بعنوان اولین رئیس جمهور آفریقایی-آمریکای قدم به کاخسفید می گذارد تا بعد از یک مبارزه سخت در راه پیروزی واز پیش رو برداشتنمک گین کهنه کار و کلینتون ( با توجه به اهمیت کاندیداتوری زنان در جوامعغربی) یک تحول را به آمریکا قول دهد .
و شاید باید با یک تحولدر قانون اساسی ایرانمسیر دیگری را برای گزینشریاست جمهوری آینده درکشورمان جستجو کنیم
In the United States, everything is possible, as these Highlights of the historic victory


The American people have spoken and it has clearly spoken. Said McCain congratulates Obama with these words. Yes, Barack Hussein Obama, the candidate of the Democrats is 44Th U.S. Presidentt. It was a historic victory and a landslide: Some 140 years after the abolition of slavery in the United States sucking. Barack Obama will be the first black president in the White House move. And in his victory speech to more than 100,000 people in his hometown of Chicago said Obama,the change has come to America

در دفاع از خود، شوهرا نتان را کتک بزنید!!!

بر اساس فتوی یکی از روحانیان سنی در عربستان حق شرعی زن است که در دفاع از خود، شوهرش را کتک بزند . آیا ضرب وشتم و مقابله به مثل آنچه است که زنان می جویند؟ایا آزادی و حق زنان در دفاع شخصی است؟
متاسفانه در بسیاری از مجامع اشتباه در معنی کردن برابری زن ومرد ،موجب اینگونه فتوا های خنده دار می شود . تا زمانی که
قانون وجود دارد ومی توان با کمک قوانین مدنی حاکم در هر جامعه ای به آزادگی انسان (چه زن و چه مرد) احترام گذاشت؛ توحش و تحجر را باید به دست فراموشی سپرد .

باز دلم هوای وطن را کرد

باز دلم هوای وطن را کرد.نمی دونم چرا تا درس می خوانم ،یاد ایران می افتمو وقتی در میان قوانین و لوایح پرونده ها محیط زیست را می خواهم حل کنم . دلممی خواهد درایران بودم و تمام این قوانین را انجا پیاده می کردم و به کار می بستم .امروز در هنگام حل یک پرونده به "اصل یک در قانون اساسی آلمان" باید رجوعمی کردم و به کلمه "کرامت انسانی "رسیدم وتفاوت ها را احساس کردم.دلم می خواهد این یک سال هم بگذرد و من برگردم و آنچه برایش این سال ها یی رادور از خانه پشت سر گذاشتم ؛ به خاطر ایران در خانه اجرا کنم .کلمه کرامت انسانی در دین اسلام جایگاهی خاصی دارد، که متاسفانه در قوانین اجرائی کشور ما فراموش شده است ؛ اگرچه قانون اساسی ایران بر گرفته از قوانین کشور فرانسه (که خود در گروه رومن/ژرمن قرار دارد )است ولی در ایران به دلایل دینی و ملی تغییرات لازم اعمال گردیده است ، و اعمال کرامت انسانی از قلم افتاده است .شاید ارتباط مسئله آزادی را خیلی ها با حقوق محیط زیست در حد صفر بدانند و مهم ترین بخش آزادی فردی و حفاظت از محیط زیست را منکر شوندهر فرد می توا ند در کشور های اتحادیه اروپا ، چنا نچه …