رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2014

خانم ابتکار : تا غزه است ایران را به فراموشی بسپاریم!!!!!!!

تا غزه است ایران را به فراموشی بسپاریم؟؟

 در پرتال رسمی سازمان قبل از تذکرات جناب دکتر آخانی و تنی چند از اساتید بجای" پارک ملی گلستان" نوشته شده بود" جنگل گلستان"
در حالی که  هنوز مشکل هیلی کوپتربرای امداد در زمان آتش سوزی جنگلها حل نشده است و  خانم جمشیدی باید برای تعیین وقت یک ملاقات بخاطر پارک ملی گلستان روزها باید دوندگی می کرد!!
آن وقت شما ؛خانم ابتکار  دلتون برای غزه می سوزد؟؟؟
شاید باز هم هوس یک جایزه محیط زیستی دروغین را کرده اید ؟؟
راستی یک سوال
چرا دلتان برای سرزمین های نابود شده در طی این سی سال عدم مدیریت محیط زیستی در کشور نمی سوزد ؟؟؟!! شاید بهتر است بگوییم سی سال مدیریت ناسالم و غیر علمی محیط زیست و حیات وحش ایران !

خانم ابتکار ؛ برای اطلاع شما محیط زیست؛ در منطقه خاور نزدیک  بحران دارد ولی  دانشممندان دنیا و منطقه خاور نزدیک روی آن کار می کنند. هزاران مقاله سالانه نوشته میشود شما طرح و نشست می خواهید بگذارید برای کشور خودمان بگذارید .

 کاش بجای دلسوزی برای غزه یک کمی به فکردرختان سوخته در آتش جاده ابلهانه و بی مورد در میان پارک ملی گلستان بودید !