رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از August, 2009

The 2nd SAIBE meeting November 14th and 15th 2009, Göttingen, Germany

The 2nd SAIBE meeting is a reunion for Iranian scientists in biological sciences which are doing their project in Europe. The goal of the meeting is to make a chance for Iranian scientists to get in touch with other Iranian researchers in their domain. It also provides a forum for Iranian scientists from all over the Europe to discuss their research and form networks

The featured topics are Cell and molecular biology, Structural biology, Developmental biology, Genetics, Neuroscience, Zoology, Botany, Physiology, Microbiology, Biotechnology, computational biology, Biochemistry and… The official language of the meeting is English.Register

لسان الغیب می گوید

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانیحاصل از حیات ای جان این دم است تا دانیکام بخشی گردون عمر در عوض داردجهد کن که از دولت داد عیش بستانیباغبان چو من زین جا بگذرم حرامت بادگر به جای من سروی غیر دوست بنشانیزاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشتعاقلا مکن کاری کورد پشیمانیمحتسب نمی‌داند این قدر که صوفی راجنس خانگی باشد همچو لعل رمانیبا دعای شبخیزان ای شکردهان مستیزدر پناه یک اسم است خاتم سلیمانیپند عاشقان بشنو و از در طرب بازآکاین همه نمی‌ارزد شغل عالم فانییوسف عزیزم رفت ای برادران رحمیکز غمش عجب بینم حال پیر کنعانیپیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفتبا طبیب نامحرم حال درد پنهانیمی‌روی و مژگانت خون خلق می‌ریزدتیز می‌روی جانا ترسمت فرومانیدل ز ناوک چشمت گوش داشتم لیکنابروی کماندارت می‌برد به پیشانیجمع کن به احسانی حافظ پریشان راای شکنج گیسویت مجمع پریشانیگر تو فارغی از ما ای نگار سنگین دلحال خود بخواهم گفت پیش آصف ثانی

عدم حضوربنده

این جانب شیوا خانم باید اعلام کنم به دلیل گرفتاری این طرف ها پیدام نشده بود که دوستان فکر کردن خدایی نکره بلایی به سر من آمده است.بجز یک لگدی که یک فروند زنبوربدجنس به این جانب زد و من را قشنگ سر درس و مشق بنشاند موردی نبود
ای بابا !بادمجان بم آفت نداره . این مشق و درس شب و روز ما را گرفته است. اما به اطلاع می رسانم من در جریان همه اخبار به خصوص وزارت آب و محیط زیست و کشاورزی و همچنین وزرای از جنس مونث و امثال این هستم . یکی باید پیدا بشود و این وضع آشفته قوانین فاضلاب ها را در سراسر دنیایک سر و سامانی بدهد و من بیچاره مثل بقیه ملت به زندگی ام برسم.
یک خبر با حال هم برای همه که هر روز این وبلاگمن را شخم می زنند و دنبالگر خوبی هستند و هر روز با پیغام های مهربانه خود من را خوشحال می کنند که این احساس را می دهند که افرادی بیکار در جامعه ایرانی بلاخص در مام وطن زندگی می کنند. اینجانب از ترم آینده شروع به تحصیل در رشته مطالعات فمینیستی می کنم ولی از خدا که پنهان نیست پس از شماهم چه پنهان من می خواهم حق مردها را از زن ها بگیرم و پس بدهم.می دونم والا یک میکروبیولوزیست، حقوق خوانده و محیط…