رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2008

حمایت از خانواده و جلوگیری از فروپاشی بنیان خانواده دلیل تصویب ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده بوده است

خیلی کوتاه

خبر تصویب ماده ۲۳ لایحهحمایت از خانوادهرا مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم در روز ۱۸ تیرماه را که مطابق آن مردان فقط به شرط دارا بودن تمکن مالی حق ازدواج های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت، حذف شده است. موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تایید این خبر به اعتماد گفت؛ «کلیات این لایحه در شور اول بدون هیچ تغییری به تصویب رسیده است.» وی در پاسخ به دلیل حذف نشدن ماده ۲۳ به رغم کلیه جنجال آفرینی ها و بحث برانگیز بودن این ماده گفت: «این ماده، کاملاً مطابق شرع است و جنجال را هم شما ایجاد کردید. این ماده شرعی است و در مجلس هم به تصویب می رسد و هیچ کس جرات و حق مخالفت با آن را ندارد
معنای خانواده و بنیان آن چیست؟ شرع خانواده را چگونه معنا کرده است؟ ولی قبل از آن راستی زن چیست ؟

ناهنجاری های دنیای مدرن

فرزند آقای توماس بیتی قدم به دنیایی گذاشت، که با تمامی زیبایی هایش ،پر از ناشناخته ها است . آری؛ خود این دختر کوچولو که به قول خیلی ها از نشانه های ناهنجاری های دنیای مدرن ما است . از آن روز که در کشورهای مدرن پدران برای نگهداری از فرزندان اقدام به دریافت مرخصی نموده اند ، تا برابری حقوق زن ومرد را در دنیای مدرن ما ثابت کنند و حالادختر کوچولو آقای بیتی بدنیا آمد و که به دنیا ثابت شود؛ یک پدر وظیفه فراتراز سیر کردن شکم بچه را دارد . بسیاری ازمنتقدین، که مثل این داداش علی ما به عدم برابری حقوق زن و مرد باور دارند و زن را در کنار دیگ و اجاق می بینند وبس ،البته نه در پشت میز ریاست ..... ابن جنابان فراموش کردن ، آن جایی که زن حکم می کند توی اداره و دانشگاه نیست وبلکه فقط در خانه هم نیست !!! هیچ وقت شده گشنه و خسته وارد خانه شود ؟وای که اگر کد بانوی در خانه نباشد. :))
............
برای این دختر کوچولو آرزوی اراده و سلامتی باید کرد تا به دنیای مدرن ما بخندد...
جمله اولقبل از هر چیز احتیاج به دانستن اساس قوانین در اروپا است، به این منظوربا نگاهی گذرا بر سیستم قوانین موجود در کشور آلمان مطلب را آغاز می کنم .
زمینه های حقوقی
ـ حقوق خصوصی

ـ حقوق عمومی

ـ حقوق مدنی
ـ حقوق اداری


قانون اساسی در هر کشوری به عنوان هدایتگر برنامه های و پایه گذار سیستم کنترول می باشد . اصل ۱ تا ۱۹ قانون اساسی چگونگی ارتباط بین ملّت و دولت را معین می کند .


در آلمان زنان و مردان با هم برابرند! آنها آزادند درباره مسائل خود به طور یکسان تصمیم بگیرند. اما با گذشت پنجاه سال از تصویب قانون برابری حقوق زن و مرد ، بحث بر سر درست یا نادرست بودن این ادعا همچنان وجود دارد.اما در ایران اصلا چیزی تحت عنوان برابری حقوق زن و مرد معنی دارد.
در ایران اگر جنس مخالف بگذارد،زنان سالهاست که این حق را دارد..........