رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از October, 2013

شرف جنبش دانشجویی آمد

آمار
چقدر خوشحال شدم نمی دونم چرا اما خیلی دل انگیزبود و چرا برای من مهم بود که وبلاگم را برایش به روز کنم. او شرف جنبش دانشجویی ایران است بدون هیچ حرف دیگری
آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسدراه دهید یار را آن مه ده چهار را کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسدچاک شدست آسمان غلغله ایست در جهان عنبر و مشک می‌دمد سنجق یار می‌رسدرونق باغ می‌رسد چشم و چراغ می‌رسد غم به کناره می‌رود مه به کنار می‌رسدتیر روانه می‌رود سوی نشانه می‌رود ما چه نشسته‌ایم پس شه ز شکار می‌رسدباغ سلام می‌کند سرو قیام می‌کند سبزه پیاده می‌رود غنچه سوار می‌رسد
ای خدا این وصل را هجران مکنسرخوشان عشق را نالان مکن
نیست در عالم ز هجران تلخترهر چه خواهی کن ولیکن آن مکن