رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2011

بدون هیچ کلمه ای !

پ.ن:اینجا جنگل های عباس آّباد است در نزدیکی کلاردشت

<a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=761319" target="_blank">آمار</a>

دیوار دوستی ما

<a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=761319" target="_blank">آما&am…

روز مادر فرخنده باد

به یاد ماهی های سفر کرده دوران ما

<a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=761319" target="_blank">آمار</a>
ماهی، علف، آفتاب، پرنده،
سنگ، ستاره، انتظار، رود.
و من
همه
هرچه
هرچه که هست،
همه ما
فقط حسرت بی‌پایان یک اتفاق ساده‌ایم،
که جهان را بی‌جهت
جور عجیبی
جدی گرفته‌ایم
فراموشی
فراموشی
فقط فراموشی
سرآغاز سعادت آدمی‌ست!

شعری ار سید علی صالحی

نیمه اردی بهشت

بهار به پنجره ها خانه تلنگر می زند<a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=761319" target="_blank">آمار&a…