۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۹, دوشنبه

دیوار دوستی ما


گاهی دوستی ها چون یک دیوار کاهگلی در کوچه باغ زندگی ست


زیبا ست


ولی بی اساس


با تکانی می ریزد


و با هر نم بارانی


شسته می شود


گِل می شود
و


در جوی میان کوچه زندگی می رود


و از او فقط "هیچ" می ماند


راستی


می شناختی آن دیواری که با اشک گنجشکَکِ اشی مشی شسته شد
هیچ نظری موجود نیست: