رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2013

Die "Eiserne Lady" ist tot

"اگر میخواهی فقط حرف کاری زده شود از مرد بخواه و اگر میخواهی آن کار انجام شود از زن بخواه. (مارگارت تاچر)"
نمی خواهم فمینیست باشم برای کسی که زن را برابر مرد می دانست . اما این جمله  خانم تاچر را باید می  نوشتم وقتی خواندم "مارگارت هیلدا تاچر " در اثز سکته مغزی فوت کرده است . این خبر را وقتی دیدم یاد چند هفته پیش افتادم که با دقت فیلم زندگیش را برای بار چندم نگاه می کردم. زمانی که در قدرت بود ، برای من یک نمونه بود که باید یک زن اینگونه باشد. زنی که عاشق همسرش و فرزندانش باشد. عاشق وطنش باشد . دقیق باشد و در راه تعالی کشورش کوتاهی نکرد. برای ما خوب نبود یا بود. اما برای مردم کشور انگلیس باید دید چگونه بود. زنی که خودش خرید می کرد زنی که تنها زنی بود که نخست وزیر انگلیس شد زنی که برای من دوست داشتنی بود چون کشورش را دوست داشت  آری فمینیست هم نبود این برای من خیلی بزرگ است که فمینیست نباشی اما فمینیست گونه فکر کنی باز فیلم زندگیش را باید امشب تماشا کنم تا باز بدانم همیشه نباید دختر وکیل و وزیر بود تا سیاستمدار باشی . کسی که همسر ثروتمندش شاید تاثیر در زندگیش داشت اما…