رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از February, 2013

و به این گونه بود که ...

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت که لایحه "اصلاحیه گذرنامه زنان" که خروج زنان زیر ۴۰ سال از کشور را مشروط به اجازه ولی قهری یا حاکم شرع می‌کرد، منتفی شد. این لایحه اعتراض‌های بسیاری را به دنبال داشت.


چند وقتی بود ، داستان این بود که یک زن ایرانی تا سن چهل سالگی باید برای خروج از ایران و گرفتن پاسپورت از "ولی قهری " و یا " حاکم شرع" اجازه نامه داشته باشد. زمانی که این موضوع مطرح شد . هنوز صدای خانم که توی اداره شهرمون به من گفت که برای ازدواج نیاز به چه مدارکی دارم ، توی گوشم زنگ می زند.  -پاسپورت معتبر خودم و کسی که می خواهم با او ازدواج کنم  -اجازه نامه رسمی از طرف پدرم که با این شخص خاص به من اجازه ازدواج می دهد  -نامه رسمی برای من و شوهرم که مجرد هستیم بعد ادامه داد که من چون ایرانی هستم (یعنی مالک یک پاسپورت و ملیت ایرانی هستم) باید همه مدارکم برای تایید و ثابت شدن که حقیقی هست به دادگاه مرکزی و مرکز تحقیقات در آلمان برود  خوب این مورد آخر ، را با همه حقارتی که داشت باید می پذیرفتم از بس که هم وطن های عزیز مدارک جعلی به مراکز آلمانی داده اند. اما…