رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از June, 2010

بزن بريم باد و باد ! بزن بریم از اينجا!

بزن بریم به سرعت برق و باد
بزن بریم از اینجا
بزنم بریم عشق و داد وبداد
بزن بریم از اینجا

امروز می خوستم به بابا روز پدر را تبریک بگم. به این پدر من با چه کلامی باید بگم ،"روزت مبارک" و یا باید با چه شعری وصف دلتنگیم را بگم، با کدام تثر باید برایش از تنهایی این غربت بگم، باید بگم! یا اصلا باید سکوت کنم! و نگویم. نگویم؟! شاید هم بگویم اصلا فریاد بزنم از دلم بگم با طنز بگم و باز باید پای آقای شوشو را بکشم وسط و این ایرنه بیچاره را بیارم وسط ،یا قضیه درد و دلم را با کافه دار کتابخونه به قلم بکشم.
نه نمی توانم بابا جان اصلا با هیچ کلامی نمی توانم بگویم "متشکرم" و "روزت مبارک" من اینکاره نیستم. بابا جان شاید هم بگویم و با همان نثری که می گفتی دوست داری، بگویم،بگویم دوستت دارم. فقط برایت تعریف کنم، دوست دارم، آنقدر که از صبح پای رفتن را از من گرفتی، صدای گرفته ات که ته دلم را لرزاند. آره، برای سال دوم که روز پدر پیش شما نیستم، اگر بخواهم شیوا لوس خودت باشم، الان همه چیز رامی اندارم، گردن مشق و درس؛ نه! این بار نمی خواهم کاسه کوزه را سر مشق های ننوشته بیندازم؛ ول…

یک نگاه مهربان و شاید نگاهی برای خداحافظی

ازوبلاگ سام خسروي‌فرد


وقتی که عامل انقراض آنتيلوپ سايگا (Saiga Antelope)، بيماري واگيردار عفونيِ پاسترولوسيس (Pasteurellosis) بهمراه کاهش سیستم ایمنی می باشد. میکروبیولوزیست ها عزیز ،شما همکاران گرامی قضاوت کنید؛ آیا این نگاه پاک و ملتمس را می توان دید و هیچکاری نکرد و دست روی دست گذاشت.Student Conference on Microbial Communication

The conference aims at young scientists from different life science disciplines. We would like to bring people from all disciplines together to discuss the newest achievements in the field of microbial communication.Microorganisms interact and communicate with their environment in various ways. With regards to this complexity of interactions we structure the conference in five broader parts tackling the interaction of microoganisms with ..... Micoorganisms...Humans... Higher Organisms, e.g. Plants, Insects, etc.
...Environment
And one session about Bioinformatics and Physicswhich play an important role in developing methods and models for the analysis of microbial communication.

There will be a session for each section, introduced by a keynote lecture and a workshop given by a renowned scientist of the respective field.

درخت خرمالو