۱۳۸۹ خرداد ۲۶, چهارشنبه

یک نگاه مهربان و شاید نگاهی برای خداحافظی
وقتی که عامل انقراض آنتيلوپ سايگا (Saiga Antelope)، بيماري واگيردار عفونيِ پاسترولوسيس (Pasteurellosis) بهمراه کاهش سیستم ایمنی می باشد. میکروبیولوزیست ها عزیز ،شما همکاران گرامی قضاوت کنید؛ آیا این نگاه پاک و ملتمس را می توان دید و هیچکاری نکرد و دست روی دست گذاشت.هیچ نظری موجود نیست: