رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

نمایش پست‌ها از July, 2012

ايران

آه چه مهنت ها که کشيدي ايران! آه به کام دل نرسيدي جز غم نديدي ايران! جامي بده به ياد وطنم سلامت ايران تا ز دل بر کشم نعره ي آزادي.... ملک الشعرای بهار

<a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=761319" target="_blank">آمار</a>

شهرمون تهرون

گرمای تابستان شروع شد ، گاهی یک نمی می زند ولی باز هم دم کرده و گرم است <a href="http://www.webgozar.com/counter/stats.aspx?code=761319" target="_blank">آمار</a>
دلمان برای آلودگی و صدای بوق و گرمایی خشک شهرمون از تنگی له شد در سینه !!