۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه

شهرمون تهرون

گرمای تابستان شروع شد ، گاهی یک نمی می زند ولی باز هم دم کرده و گرم است

دلمان برای آلودگی و صدای بوق و گرمایی خشک شهرمون از تنگی له شد در سینه !!

هیچ نظری موجود نیست: