۱۳۸۷ آبان ۱۴, سه‌شنبه

باز دلم هوای وطن را کرد

باز دلم هوای وطن را کرد.

نمی دونم چرا تا درس می خوانم ،یاد ایران می افتم و وقتی در میان قوانین و لوایح پرونده ها محیط زیست را می خواهم حل کنم . دلم می خواهد درایران بودم و تمام این قوانین را انجا پیاده می کردم و به کار می بستم .امروز در هنگام حل یک پرونده به "اصل یک در قانون اساسی آلمان" باید رجوع می کردم و به کلمه "کرامت انسانی "رسیدم وتفاوت ها را احساس کردم .دلم می خواهد این یک سال هم بگذرد و من برگردم و آنچه برایش این سال ها یی را دور از خانه پشت سر گذاشتم ؛ به خاطر ایران در خانه اجرا کنم .

کلمه کرامت انسانی در دین اسلام جایگاهی خاصی دارد، که متاسفانه در قوانین اجرائی کشور ما فراموش شده است ؛ اگرچه قانون اساسی ایران بر گرفته از قوانین کشور فرانسه ( که خود در گروه رومن/ژرمن قرار دارد )است ولی در ایران به دلایل دینی و ملی تغییرات لازم اعمال گردیده است ، و اعمال کرامت انسانی از قلم افتاده است .

شاید ارتباط مسئله آزادی را خیلی ها با حقوق محیط زیست در حد صفر بدانند و مهم ترین بخش آزادی فردی و حفاظت از محیط زیست را منکر شوند

هر فرد می توا ند در کشور های اتحادیه اروپا ، چنا نچه حق او در زمینه محیط زیست نادیده گرفته شود و از حکومت کشورش به مرا جع اروپا شکایت کند . چرا که به عنوان مثال اگر فرد1 در اثر کوتاهی دولت در جمع آوری زباله در سطح شهر کوتاهی کند و باعث مشکلات بعدی برای فرد1 شوند . قانون ا مکان دفاع از فرد 1 و محکوم شدن مجری که دولت ا ست را فراهم کرده است .

آزادی در انتخاب محل زندگی یکی از مواردی است که در قانون ا ساسی بر آن تاکید شده ا ست ، ا گر شهرداری که از ارگان های زیر نظر دولت در جمع آوری زباله کوتاهی کرده و وزارتخانه (و در ایران سازمان) محیط زیست در دفع آن روش ها و سیستم های برتر را به کار نگیرد و شیوع بیماری راباعث گردند ، هر فرد شکایت خود را برای دفاع از کرامت انسانی خود که بخش بزرگی از آزادی فردی او است ، تقدیم می کند .

دلم می خواهد در خا نه این قوا نین نوشته و همچنین به اجرا در آید .


هیچ نظری موجود نیست: