۱۳۸۷ آبان ۱۵, چهارشنبه

در ادامه پیروزی اوباما
یکی از دوست های من که بازنده شرط بندی در این انتخابات است ؛ به من گفت چرا فارسی ننوشتم ؟!!! من معمولا بچه حرف گوش کنی بودم و هستم و حالا به خاطر دل این دوست بازنده که خیلی عزیز است ؛ به فارسی می نویسم ................
من خوشبختانه کاری به سیاست ندارم و این انتخاب را به خاطر رنگ آقای اوباما و مسئله برابری انسان ها در این انتخاب برای من جالب بود،آمریکایی ها به دنیا نشان دادند که دمکراتی چه معنای دارد وآزادی که در بسیاری از کشور ها یک سوء تفاهم بیش نیست . در آمریکا یک واقعیت است . سیاه پوستی به اسم اوباک حسین اوباما بعنوان اولین رئیس جمهور آفریقایی-آمریکای قدم به کاخ سفید می گذارد تا بعد از یک مبارزه سخت در راه پیروزی واز پیش رو برداشتن مک گین کهنه کار و کلینتون ( با توجه به اهمیت کاندیداتوری زنان در جوامع غربی) یک تحول را به آمریکا قول دهد .
و شاید باید با یک تحول در قانون اساسی ایران مسیر دیگری را برای گزینش ریاست جمهوری آینده درکشورمان جستجو کنیم

هیچ نظری موجود نیست: