۱۳۸۷ آذر ۴, دوشنبه

آزادی هنر و عقیده


امروز یک امتحان دادم ، نمره این امتحان هر چند که خیلی خوب شد و برای من مهم هم بود من را تحت تاثیر قرار نداد ؛ آنقدر که محتوای آن جالب بود .سوال من در مورد آزادی هنر و عقیده در هنر بود و آزادی کلمه که در قانون اساسی آلمان همچون تمامی کشور های دمکراتی اصل جدا نشدنی ازقانون اساسی است .
اما از هر چی بگذریم من یک کمی دارم و کیل می شوم . شوخی شوخی فقط یک ماه دیگه باقی مانده است . سال 2009 شغل جدید دارم .

هیچ نظری موجود نیست: