۱۳۸۷ آبان ۱۴, سه‌شنبه

در دفاع از خود، شوهرا نتان را کتک بزنید!!!

بر اساس فتوی یکی از روحانیان سنی در عربستان حق شرعی زن است که در دفاع از خود، شوهرش را کتک بزند . آیا ضرب وشتم و مقابله به مثل آنچه است که زنان می جویند؟ایا آزادی و حق زنان در دفاع شخصی است؟
متاسفانه در بسیاری از مجامع اشتباه در معنی کردن برابری زن ومرد ،موجب اینگونه فتوا های خنده دار می شود . تا زمانی که
قانون وجود دارد ومی توان با کمک قوانین مدنی حاکم در هر جامعه ای به آزادگی انسان (چه زن و چه مرد) احترام گذاشت؛ توحش و تحجر را باید به دست فراموشی سپرد .

هیچ نظری موجود نیست: