۱۳۸۷ فروردین ۸, پنجشنبه

کویر سبز

زندگی را در گلبرگ های آن سنبل ارغوانی دیدم
و بوسه های آن پیش قراولان مهر را بر گونه نرمِ « بودن» احساس کردم و
کارزار شکوفه ها را بر جلوه بزرگی خالق ستایش کردم .
نوازش سرانگشتان باد را بر شانه آن برگهای ایستاده دیدم و
دیده بر هم گذشتم و یاد آن آوای نهر خانه مادربزرگ را کردم و
به بوی کاهگل دیوارهای کویر عشق ورزیدم و
در نگاه گرم فردا امروز را دوست دارم ومی خواهم دوست بدارمش .....

هیچ نظری موجود نیست: