۱۳۸۷ فروردین ۱, پنجشنبه

Posted by Picasaهنگامی که امروز مهر دامان خود را بر سینه دشت های پاک ایران زمین و تیغ فلک بران البرز بیافکند .
سالی نو می آید ؛
این چرخ گردون شاد است ،
این آغاز هرلحظه اش، لحظه ای پر ترنم است ؛
نغمه ای پرستوی از سفر برگشته،
می گوید:
سال نو مبارک باد

هیچ نظری موجود نیست: