۱۳۸۷ اردیبهشت ۱, یکشنبه

ترانس سکسوئل وهموسکسوئل

دیشب فکر نمی کردم به این زودی به موضوع جالبی برخورد کنم, که باز بخواهم حرافی کنم .
اما حرف نمی زنم فقط Link را تقدیم می کنم به تمامی کسانی که ترانس سکسوئل و
هموسکسوئل را یکی می دانند !!

هیچ نظری موجود نیست: