رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

آب

داستان مشکلات مربوط به آلودگی آب ؛در دوران کمبود آن در کشور ما با نوشتن یک مقاله و دو تا سخنرانی حل وفصل نمی شود .در یک کلام قصه سر دراز دارد و برخورد می کند به " کم قانونی " یا با زبانی فرهیخته تر " بی قانونی " وقتی لابه لایه قوانین مربوط به دوران عصر هجر ایران نگاه کنیم از هر دری وارد شده اند؛ جز اینکه , چگونه آب آلوده می شود ؟که بقول یکی از مسئولین محترم سازمان محیط زیست " مواد آلوده کننده جز اسرار مملکتی است و عوام آن را نمی فهمند ؛ پس بهتر است مسکوت بماند ! " و این اسرار همواره در کشوی میز دوستان خاک می خورد .
در کشوری که هر قطره آب چون زر است و نیاز به آب آشامیدنی را در هر گوشه از دیار مهربانیها احساس می شود .با بی توجهی به جمع آوری فاضلاب شهری و صنعتی و همچون دفع نامناسب زباله ها ودر جایی که ما قدمها ی خود را بر معادن مواد شیمیایی فرود می آوریم و هر قطره باران ( از نوع اسیدی و غیره اسیدی!) با ورود خود امکان را برای هر نوع آلودگی را به آبهای زیرزمینی می دهد . حال چه باید کرد ؟ ابن سوال را تنها با همگامی با قوانین جهانی حفاظت از منابع آبی باید پاسخگو بود.اگر امروز را مبدا زمانی بخوانیم و به بررسی قوانین و مشکلات زیست محیطی در ایران بپردازیم و راه حل را با یادگیری سیستم های حفاظت از محیط زیست در کشورهای صنعتی با قوانین توسعه یافته وموفق بجوییم در ابن جا می خواهم بررسی تحلیلی قوانین آب را در اروپا و در ادامه
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در سطح اروپا و ایالات متحده در سطح امریکا مطرح کنم .امکانات به کارگیری , این قوانین را ارنظر زیستی و میکروبشناسی در ایران عنوان کنم .
.............

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

گوشه تیره این تخته نوشت: در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست.

...


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت نخور بخدا حسرت دیروز عذاب است ........ دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید  و در شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید ...... امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و
برقصید و بخندید

و من امروز صد بار این آهنگ را گوش کردم . روی ابن دیوار می نویسم که در دل من هزار درد است اما خدای من هست . نمی دانم چرا امروز  اما  بخندید و بخوانید و بپوشید و بنوشید و برقصید  که  زندگی ادامه دارد .  آمار

با تاخیر به دلیل مشق و درس، چند کلمه در مورد انتخابات اخیر در آلمان

اینجانبدراین هفته ایکهگذشته حرف نزدم و مشغول مشق و درس بودم راست و حسینی اش زا بخواین بدونین، نمی‌‌خواستم هم حرفبزنم، مامان خانمی من امروز کلی‌ این بلاگ من را به باد اعتراض گرفتن و طبقمعمول به حمایت از بابا بلند شدن و که من را یک جوجه نویسنده هستم و دارم تمرین می کنمو با نوشتنایناحساسات گم شدم را دارم خودم را با نوشتن پیدا می کنم و مشغول پیدا کردن راه و رمز نوشتن هستم .من هم طبق معمول بچه حرف گوش کن ، گفتم به روی چشم وبا درادن نودونه درصد حق مسلم به مامان و یک درصد به خودم گفتم سعی‌ می کنم از اینبه بعد زیاد ننویسم چون ممکن این مطالب من گش برود و در سخنرانی‌‌های مهم در سطح شورای امنیتاز مطلب من پش بروند، حالا حق کپی فدای سر همه، گوشه آن‌ بندگان خدا رابگو که حرف های بند تنبانی من را بایدگوش کتتد ولی بعد از اون شاید دکتر های گوش و حلق و بینی به دلیل بیمار زیاد رد سطح دنیا حامی من بشوند و من را بدازن ریسس سازمان بهداشت جهانی و بعد من می دونم چطوری بر روی زخم این محیط ریست مرهم بگذارمولی خوب بگم که برای مامان خانومی عزیز اول یکسخنرانی ناب در باب مرد سالاری بابا مهربونم کردمکه مامان را شس…

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟

یه پاییز زرد  و  زمستون سرد  و یه زندون تنگ  و  یه زخم قشنگ  و غم جمعه عصر  و  غریبی حصر  و یه دنیا سوال  و  تو سینم گذاشتی ... جهانی دروغ  و  یه دنیا غروب  و یه درد عمیق  و  یه تیزی تیغ  و یه قلب مریض  و  یه آه غلیظ  و یه دنیا محال  و  تو سینم گذاشتی .... رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی .... آه ای حبیبم یه دنیا غریبم کجایی عزیزم بیا تا چشامو تو چشمات بریزم نگو دل بریدی خدایی نکرده ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده همه جا رو گشتم کجایی عزیزم بیا تا رگامو تو خونت بریزم بیا روتو رو کن منو زیر و رو کن بیا زخمامو یه جوری رفو کن ..... عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی

هفته ها پشت سر هم آمدند و رفتند ٫ یک انتظار جالب که شاید ناشی از نیازی بود٫ در عمق وجود ما. نمی دانم چرا بعد از مدت ها دور از وطن دوشنبه شب ها یک احساس خوب را در وجودمان رقم می خورد. انتظار سخت است ولی این انتظار خوب بود یک جوری رفو زخم دوری بود شاید . نمی دونم فقط انتظاری که می گفت : ای وای چرا دوشنبه نمی شود و دوشنبه می شد…