۱۳۸۷ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

آب

داستان مشکلات مربوط به آلودگی آب ؛در دوران کمبود آن در کشور ما با نوشتن یک مقاله و دو تا سخنرانی حل وفصل نمی شود .در یک کلام قصه سر دراز دارد و برخورد می کند به " کم قانونی " یا با زبانی فرهیخته تر " بی قانونی " وقتی لابه لایه قوانین مربوط به دوران عصر هجر ایران نگاه کنیم از هر دری وارد شده اند؛ جز اینکه , چگونه آب آلوده می شود ؟که بقول یکی از مسئولین محترم سازمان محیط زیست " مواد آلوده کننده جز اسرار مملکتی است و عوام آن را نمی فهمند ؛ پس بهتر است مسکوت بماند ! " و این اسرار همواره در کشوی میز دوستان خاک می خورد .
در کشوری که هر قطره آب چون زر است و نیاز به آب آشامیدنی را در هر گوشه از دیار مهربانیها احساس می شود .با بی توجهی به جمع آوری فاضلاب شهری و صنعتی و همچون دفع نامناسب زباله ها ودر جایی که ما قدمها ی خود را بر معادن مواد شیمیایی فرود می آوریم و هر قطره باران ( از نوع اسیدی و غیره اسیدی!) با ورود خود امکان را برای هر نوع آلودگی را به آبهای زیرزمینی می دهد . حال چه باید کرد ؟ ابن سوال را تنها با همگامی با قوانین جهانی حفاظت از منابع آبی باید پاسخگو بود.اگر امروز را مبدا زمانی بخوانیم و به بررسی قوانین و مشکلات زیست محیطی در ایران بپردازیم و راه حل را با یادگیری سیستم های حفاظت از محیط زیست در کشورهای صنعتی با قوانین توسعه یافته وموفق بجوییم در ابن جا می خواهم بررسی تحلیلی قوانین آب را در اروپا و در ادامه
کشورهایی مانند آلمان و فرانسه در سطح اروپا و ایالات متحده در سطح امریکا مطرح کنم .امکانات به کارگیری , این قوانین را ارنظر زیستی و میکروبشناسی در ایران عنوان کنم .
.............

هیچ نظری موجود نیست: