۱۳۸۷ اردیبهشت ۲, دوشنبه

لالائیوقتی تنها شدم
وقتی با سکوت نیمه شب همراه شدم
و آن دم که دل تنگ شدم
شاید هم ترسیدم !
به دیوار دوستی چون گربه ای لوس پنجه کشیدم و یار مهربان را صدا زدم . آیا او شنید ؟ این قصه را آرام برایش لالائی
خواهم گفت .........

هیچ نظری موجود نیست: