۱۳۸۷ خرداد ۴, شنبه

زنگ تفریح

بعضی اوقات وقتی بین کتابها هستی و حرکت این مورچگان را از چپ به راست نگاه می کنی
دلت می خواد بزنی به کوه و دشت ولی تو دانشگاه ما قکر همه چیز را کردن و یک باغ گیاه شناسی
درست کردن وآلاچیق و....وشما نمی خواهید یک سری به این باغ قشنگ ما بزنید؟

هیچ نظری موجود نیست: