۱۳۸۷ مرداد ۱۲, شنبه

خانم هاویشام


خانم هاویشام یکی از نام های است که از یاد مان نمی رود ؛ گاه بی گاه من هم مثل خانم هاویشام در یک ا تاقم به ا نتظار می نشینم

ولی این ا نتظار برای کیست ؟ یا برای چیست ؟

هیچ نظری موجود نیست: