۱۳۸۷ مهر ۲۸, یکشنبه

قطار


به صدای ایستادن و ترمز آن قطار به مقصد رسیده فکرمی کنم و صدای زوزه آن را می شنوم
دوستی آن را غمناک می نامد
ولی من آن را دربچه برای فردا می خوانم
و شادم که در این مسیر پیاده نرفتم و خسته نیستم
می دانید
من عاشق تیلک تالاک قطار در شب های سفر هستم
. . . . . .

هیچ نظری موجود نیست: