۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه

Prüfungen

Ich schreibe bald meine Abschluss Prüfungen in Jura,ich muss lernen und auch lernen
Ich schaffe es,und ich lache
یک کمی هم فارسی ...
خودم را برای امتحانات پایانی حقوق معرفی کردم ،
یعنی درس خواندن و تلاش برای زیبا ترین خواسته زندگی من که در یک کلمه
هدف است
این لبخند رضایت است در گذر میسر تا رسیدن به هدف
و
این لبخند را تفدیم می کنم به آنهایی که همدم و مشوق من در این راه بودند
پس تمامی شادیم را امروز برای شما می خواهم

هیچ نظری موجود نیست: