۱۳۸۷ آذر ۱۱, دوشنبه

ایدز(1)

در سال 1371 در چنین روزی اول دسامبر با کمک استاد محترم دکتر مسعود امین زاده اولین سمینار گروه میکروبشناسی در واحد شمال تهران - دانشگاه آزاد اسلامی را برگزار شد در این روز دوست و همکار عزیزم آقای شیرازیان در مورد ایدز صحبت کرد.آن روز شیرازیان با صدای رسا از وجود هزاران نفر مبتلا و آلوده به اچ .ای.وی حرف زد؛ این باعث خوشحالی است که در کشور ما این ارقام روز به روز کم می شود ! درآن روز ا مید به ان داشتیم تا روزی دنیا از این بیماری های عفونی - خونی رهایی یابد .
آن روز فقر وعدم آگاهی و آموزش را ما دلیل اصلی انتشار این بیماری خواندیم و شعار ما آن روز "پیشگیری بهتر از درمان است" بود و در دنیا صدای هماهنگی در راه مبارزه با ایدز در متن مسیر زمزمه می شد :ایدز و خانواده
در سال 1371 شاید اگر گفته می شد روزی مادر آلوده به ویروس ایدز می تواند فرزند غیر آلوده به دنیا بیاورد ؛ شاید اساتید ما هم باور نمی کردند . امروز بعد از 16 سال زنان آلوده از هر قشری می توانند ،با یک روش های درمانی نوین در دانشکده پزشکی فرانکفورت مادر شوند زمزمه سال ها پیش امروز دیگر رویا نیست و بلکه واقعیت است .
. . .

هیچ نظری موجود نیست: