۱۳۸۷ آذر ۱۸, دوشنبه

یک کم فضولی

نمی دونم چرا ملت ما اینقدر فضول هستند و علاقه شدید دارند که علاوه به سر در آوردند از زندگی خصوصی افراد و کار و درآمد ملت سعی در تصمیم گیری به جای دیگران هم دارند . در ضمن ما ایرانی ها همگی اصلا مادرزاد خبرنگار هم هستیم و شاید اگر می شد یک به یک ما صاحب امتیاز یک نشریه بودیم تا افکار و بیوگرافی دوست ودشمن را تو دایره بریزیم.
راستش امروز دوست دانمارکی من از این موضوع خیلی شاکی بود و حسابی غرغر کرد.که بابا مگه ملت ایرانی خودشون کار و زندگی شخصی ندارند که به انتشار خبد رندگی او می پردازند ؟!! وبعد از چند ساعت ،هم یک دوست خوب از فضولی اهل علم و دانش گله داشت . خود من هم حداقلروزی یک بار به سرکار خانم عالیه و جناب آقای عالی ، جواب پس بدهم که چرا دارم رشته حقوق می خوانم .خلا صه سرت را درد نیاورم ، این قوم پارس زبان مغرور به 7000 سال تمدن و 2500 سال تاریخ نوشته شده، برای خودشون عالمی دارند .

هیچ نظری موجود نیست: