۱۳۸۷ آذر ۳۰, شنبه

زیبا ترین پارادیس دنیا


was man im Iran sehen kann,kann man nicht glauben
So schön ist unseres Land
دلم می خواست شب یلدا ایران بودم
در زیبا ترین پارادیس دنیا
به نام ایران و در کنار مامان و باباهیچ نظری موجود نیست: