۱۳۸۷ آذر ۱۳, چهارشنبه

happy birthdayامسال باز تولد بابا ایران نیستم . باید از راه دور باید بگم بابا جون تولدتون مبارک
و بگم دلم براتون تنگ شده است .هیچ نظری موجود نیست: