۱۳۸۷ بهمن ۲۶, شنبه

عشق

بر روی گلبرگ های سرخ ، داستان خوبی انسان ها را نوشتم و بر آب روان رها کردم ، تا در هر گذری از آن سرچشمه پاکی ها و از عشق بگوید

هیچ نظری موجود نیست: