رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

سال جدید را براتو ن با یک قصه شروع می کنمیکی بود و یکی نبود. روزی روزگاری موشی بود که داشت زندگیش را می کرد؛ تا اینکه تو یک بهار قشنگ یک تنیا ساژینا خوش تیپ و با اتیکت از تو یک تخم سربسته سرش را آورد بیرون و با دستی به کمر ژستی گرفت و بای بای کرد . آخ چی بگم از دلبری های این تنیا ساژینا . خلاصه سرتون را درد نیارم که حیف است. این تنیا ساژینا ما همیشه یک کرم کوچولو موچولوی تیز و فرز باهاش بود .بیچاره موشی همیشه دلش برای این تنیا ساژینا می سوخت و اون را برد تو لونه اش، اما کرمک هم باهاش اومد. موشی اون را دیگه ندیده بود . تنیا ساژینا حالا دیگه خونه داشت و هم غذا و می تونست زنده بمونه و جنب و جوش کنه. آخه می دونیم که تنیا ساژینا بدون میزبان مهمان نواز نمی تونه زندگی کنه. بیچاره موش مهربان اون را نگه داشت و با وجودی که این تنیا ساژینا مهمان خوبی هم نبود و کرمک را همیشه با خودش به همراه می کشید و وابسته آن بود. روزی از این روزا موشی فکر کرد دیگه بسه. رفت پیش یک دکتر مهربون موضوع را گفت و دکتر مهربون هم بهش (گلاب به روتون)مسهل داد . طفلک مجبور شد دو ساعت تمام بعد از مصرف این دارو ببخشید ببخشید تو توالت بمونه ولی خومونیم دارو خیلی خوب کار کرد و تنیا ساژینا و دوست کوچولواش کرمک رفتند تو راه آب ، اونجا که بهش تعلق داشتند واینگونه هست که موش قصه ما خوشبخت و آزاد، داره زندگی می کنه و دوتا دوست دیگر قصه ما هنوز تو راه آب هستند و یک میزبان جدید برای خود می جویند.

پی نوشت: امسال سال گاو است و باید موش ها مواظب باشند با هیچ گاوی سلام علیک هم نکنن شاید گاو مذبور تنیا ساژینا داشته باشد.لطفا فبلا با پزشک خانواده مشورت کنید.


نظرات

شهرزاد گفت…
خدا هیچ موجودی را دچار این کرم ها نکند!
با حال بود...
سام گفت…
جالب بود بسيار و آموزنده
سام گفت…
جالب بود بسيار و آموزنده

پست‌های معروف از این وبلاگ

با تاخیر به دلیل مشق و درس، چند کلمه در مورد انتخابات اخیر در آلمان

اینجانبدراین هفته ایکهگذشته حرف نزدم و مشغول مشق و درس بودم راست و حسینی اش زا بخواین بدونین، نمی‌‌خواستم هم حرفبزنم، مامان خانمی من امروز کلی‌ این بلاگ من را به باد اعتراض گرفتن و طبقمعمول به حمایت از بابا بلند شدن و که من را یک جوجه نویسنده هستم و دارم تمرین می کنمو با نوشتنایناحساسات گم شدم را دارم خودم را با نوشتن پیدا می کنم و مشغول پیدا کردن راه و رمز نوشتن هستم .من هم طبق معمول بچه حرف گوش کن ، گفتم به روی چشم وبا درادن نودونه درصد حق مسلم به مامان و یک درصد به خودم گفتم سعی‌ می کنم از اینبه بعد زیاد ننویسم چون ممکن این مطالب من گش برود و در سخنرانی‌‌های مهم در سطح شورای امنیتاز مطلب من پش بروند، حالا حق کپی فدای سر همه، گوشه آن‌ بندگان خدا رابگو که حرف های بند تنبانی من را بایدگوش کتتد ولی بعد از اون شاید دکتر های گوش و حلق و بینی به دلیل بیمار زیاد رد سطح دنیا حامی من بشوند و من را بدازن ریسس سازمان بهداشت جهانی و بعد من می دونم چطوری بر روی زخم این محیط ریست مرهم بگذارمولی خوب بگم که برای مامان خانومی عزیز اول یکسخنرانی ناب در باب مرد سالاری بابا مهربونم کردمکه مامان را شس…

گوشه تیره این تخته نوشت: در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست.

...


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت نخور بخدا حسرت دیروز عذاب است ........ دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید  و در شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید ...... امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و
برقصید و بخندید

و من امروز صد بار این آهنگ را گوش کردم . روی ابن دیوار می نویسم که در دل من هزار درد است اما خدای من هست . نمی دانم چرا امروز  اما  بخندید و بخوانید و بپوشید و بنوشید و برقصید  که  زندگی ادامه دارد .  آمار

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟

یه پاییز زرد  و  زمستون سرد  و یه زندون تنگ  و  یه زخم قشنگ  و غم جمعه عصر  و  غریبی حصر  و یه دنیا سوال  و  تو سینم گذاشتی ... جهانی دروغ  و  یه دنیا غروب  و یه درد عمیق  و  یه تیزی تیغ  و یه قلب مریض  و  یه آه غلیظ  و یه دنیا محال  و  تو سینم گذاشتی .... رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی .... آه ای حبیبم یه دنیا غریبم کجایی عزیزم بیا تا چشامو تو چشمات بریزم نگو دل بریدی خدایی نکرده ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده همه جا رو گشتم کجایی عزیزم بیا تا رگامو تو خونت بریزم بیا روتو رو کن منو زیر و رو کن بیا زخمامو یه جوری رفو کن ..... عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی

هفته ها پشت سر هم آمدند و رفتند ٫ یک انتظار جالب که شاید ناشی از نیازی بود٫ در عمق وجود ما. نمی دانم چرا بعد از مدت ها دور از وطن دوشنبه شب ها یک احساس خوب را در وجودمان رقم می خورد. انتظار سخت است ولی این انتظار خوب بود یک جوری رفو زخم دوری بود شاید . نمی دونم فقط انتظاری که می گفت : ای وای چرا دوشنبه نمی شود و دوشنبه می شد…