۱۳۸۷ اسفند ۳۰, جمعه

اوباما و سال نو ما

اوباما امروز برای ما شعر سعدی را خواند. وای آقا اوباما :
بنی آدم اعضای یک دیگرند
که در آفرینش ز یک گوهر اند .
اگر اینگونه بود دنیا همیشه آسمان آبی داشت.به امید آن روز برای همه ملت ها با شعار زیبا ی شما
آری ما می توانیم.


هیچ نظری موجود نیست: