۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

قمار زندگی

باوری را باور کردن سخت است ، من با گوش دل آن را شنیدم و به آن به اوج رسیدم و در اوج امروز پر گشودم وتا به آن باور ایمان بیاورم.ایمان آوردم و با آن می مانم ؛ تا در منزل دل همدم باور خود شوم و به عشق بازی با زمان باخته در قمار زندگی پردازم .که این گذرگه مدرسه ای در مکتب عشق است و برندگان در این مجلس عشاق اند. راستی من عاشق آن اوج شدم ،که از هیچ به آن رسیده ام . تولدی در دلم احساس می کنم و به آن باور ایمان می آوردم.

هیچ نظری موجود نیست: