۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۹, شنبه

رژیم غذایی و نقطه سبز

الان در راه برگشت به خانه، بر روی یکی از بیل بردها مترو خواندم ؛


"جو لوئیس :من دو هفته است که رژیم گرفتم و از برنامه غذایی روزانه الکل و چربی را حذف کردم

در دو هفته گذشته 14 روز از زندگیم را از دست دادم."

بعد به همه هم قطار های عزیز فکر کردم که نه فقط چند روز، بلکه چند سال از عمر خود را در راه نخوردن شیرینی و چربی بهدر دادن. دنبال سایز سه ایکس هستند تا بلکه تاپ مدل بشوند و خدای نکرده کمی شکم داشته باشند. وای که ما زن ها همه عمر خود را سر چه چیزهای می گذاریم و چه بی بها آن را تلف می کنیم و
نگفتنم بهتر است.

. . .
امروز در وادی آشغال ها جدا کردن به یک علامت سبز کوچولو باید اشاره کنمدر فرنگستان باید ما به این علامت توجه کرد زیرا به دلیل اینکه تمامی پاکت ها و بسته بندی ها این علامت وجود دارد و اگر خدای نکرده در یک کیسه زباله که مخصوص آشغال ها بااین علامت می باشد یک زباله دیگر پیدا شود با پلیس زباله طرف می شوید. خلاصه کمی از این ساعت رژیم غذایی را برای جدا کردن زباله ها بگذاریم.

کاش در ایران هم به این نقطه سبز توجه شود. این نقطه سبز چیست؟
. . .

هیچ نظری موجود نیست: