۱۳۸۸ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

No Woman

با دوست عزیزم در کشور مرینوس ها چند روز پیش بحث می کردیم، که ما ملتی مرد سالار هستیم . اصلا ما زن ها خودمون مرد سالار زاده هستیم !!!

حیف! در این دوره ریاست جمهوری هم هیچ کدام از خانم ها کاندیدا تائید نشدند، تا به عرصه مبارزه قدم بگذارند. شورای کاملا مرد سالار نگهبان که طبق معمول حضور خانم ها را نادیده گرقت. شاید هم اعضا شورای نگهبان حق را می گویند!؟و این ما هستیم که سر در نمی آوریم و احساسی برخورد می کنیم. من راستش را بخواهید از این تبعیض نمی خواهم سر در بیاورم که من تنها دم اجاق غذا جای دارم و وظیفه مادری تنها وظیفه ای است که من قادر به پذیرفتن آن می باشم ، من اگر از مامان خانومی هم یاد گرفته باشم دیگر متعلق به دوران نیستم که مردجایگاه من را تعیین کند. در یک دو دو تا چهارتا ساده مشخص می شود این یک تیشه بر ریشه زدن است ،می دانیم که این راه برای خود آقایان ره به ناکجا آباد دارد.هنگامی که من و تو وهمه ما یکرنگ و بدون تبعیض و بی حق انتخاب، بنا به تصویر گران ایرانی در زیر نقابی غیر واقعی (این تقاب هست ولی نه هم جا و نه برای همه ما ) قرار داده شدیم و متاسفانه در مجله آلمانی زبان Du منتشر شدیم. همیشه همه کاندیدا های عزیز می گویند "زن" در جایگاه والایی قرار دارد. این بار کدامیک از نامزد های محترم با حمایت بی دریغ زنان ریئس جمهور می شود. آیا باز هم زن ایرانی آفریننده دوم خرداد دیگری می شود؟

باید سبز فکر کرد؟ یا شاید هم به رنگ ها دیگر!

هیچ نظری موجود نیست: