۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

و یک تغییر . . .


سرود ای ایران ای مرز پر گهر را بارها این روز گوش می کنم و شاید به این نتیچه برسم که چه کسی این تغییر را به من و تو ای یار دبستانی من هدیه می کند. این سیل در مسیلی جریان دارد، ولی این سیل به کجا می رود؟ به آن رنگ سبز و قرمز و آبی اگر بزنیم، آیا می توان جریان آن را به کنترل درآورد؟ این مام وطن فردا آفتابی را می خواهد. آن را ما به نسل فردای ایران هدیه می کنیم . رای من و تو این خاک را پاینده نگه می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: