رد شدن و رفتن به محتوای اصلی

اطلس آلودگي خاك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

آقای اصیلیان اعلام کرد که اطلس آلودگي خاك بزودی انتشار می یابد. این که در سال گذشته سازمان به قکر درمان بی قانونی در زمینه خاک هست جای تقدیر است ولی برای من بسیار جالب است که تنها در یک سال ما این گام ها را بسیار سریع برمی داریم آری در کشور های دیگر با تدبیر ومطالعه برای ارائه هر مسئله علمی مطرح است نه سرعت و طبق معمول به رخ کشیدن و شاید البته امروز مسئله امتخابات. در طول کمتر از یک سال هیچ شناخت کاملی و هیچ بررسی منسجمی بر روی خاک در سازمان محیط زیست موجود نیود و امروز. دوست ندادم باز بگویم ولی شاید باز مسئله سری بودن این مسائل بود .
جناب آقای اصیلیان در سال گذ شته تا ابتدای ماه مهر در ایران هیچگونه قانونی در مورد خاک نوشته نشده بود وبرای مواد آلوده کننده خاک و آب ما تا سال پیش در ایران حتی یک جمله نوشته نشده بود و در سازمانی که بنا به گفته مسئولین حتی یک کلمه در مورد آب های زیرزمینی نوشته نشده بود و من مجبور شدم موضوع پایان نامه ام را تغییر بدهم و این که یک جدول برای نشان دادن میزان آلودگی آب ها در ایران در سازمان محیط زیست کشور نبود. این سخنان امروز شما را باید قبول کرد که نشان دهنده آن است که این اطلس شما بر پایه های لرزان قرار گرفته است. در کشور ما چند مقاله در این 9 ماه گذشته در زمینه خاک نوشته شده است؟ خانم جوادی در سازمان شما در سال گذشته چند پایان نامه در ارتباط با خاک و خاک شناسی در مقطع دکترا حرفه ای ارائه شده است. یا به قول معروف مشغول سنگ و قلاب کردن بودید ؟؟؟ واقعا من و امثال من باید کدام را قبول کنیم.


پی نوشت: البته به عنوان یک ایرانی افتخار می کنم که در کشور ما سرعت پژوهش و ارائه آن اینقدر بالا است . ;-)


نظرات

مرد خاکی گفت…
درود....
راست می گویید....
من هم شک کردم...
ولی این قانون یکساله فکر نکنم نوشته شده باشه....دو سه سالی میشه ازش می شنوم...همانطور که تو پست مربوطه نوشتم...
آرزو دارم کار درستی کرده باشند و یه کار تبلیغاتی نباشه...

شب خوش
Shiva Shafahi گفت…
مرد خاکی عزیز
ولی تا پارسال اصلا یک کلمه هم در کار نبود چه برسد به خط و پاراگراف
دست رو دلم نذارین

پست‌های معروف از این وبلاگ

با تاخیر به دلیل مشق و درس، چند کلمه در مورد انتخابات اخیر در آلمان

اینجانبدراین هفته ایکهگذشته حرف نزدم و مشغول مشق و درس بودم راست و حسینی اش زا بخواین بدونین، نمی‌‌خواستم هم حرفبزنم، مامان خانمی من امروز کلی‌ این بلاگ من را به باد اعتراض گرفتن و طبقمعمول به حمایت از بابا بلند شدن و که من را یک جوجه نویسنده هستم و دارم تمرین می کنمو با نوشتنایناحساسات گم شدم را دارم خودم را با نوشتن پیدا می کنم و مشغول پیدا کردن راه و رمز نوشتن هستم .من هم طبق معمول بچه حرف گوش کن ، گفتم به روی چشم وبا درادن نودونه درصد حق مسلم به مامان و یک درصد به خودم گفتم سعی‌ می کنم از اینبه بعد زیاد ننویسم چون ممکن این مطالب من گش برود و در سخنرانی‌‌های مهم در سطح شورای امنیتاز مطلب من پش بروند، حالا حق کپی فدای سر همه، گوشه آن‌ بندگان خدا رابگو که حرف های بند تنبانی من را بایدگوش کتتد ولی بعد از اون شاید دکتر های گوش و حلق و بینی به دلیل بیمار زیاد رد سطح دنیا حامی من بشوند و من را بدازن ریسس سازمان بهداشت جهانی و بعد من می دونم چطوری بر روی زخم این محیط ریست مرهم بگذارمولی خوب بگم که برای مامان خانومی عزیز اول یکسخنرانی ناب در باب مرد سالاری بابا مهربونم کردمکه مامان را شس…

گوشه تیره این تخته نوشت: در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست.

...


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت نخور بخدا حسرت دیروز عذاب است ........ دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید  و در شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید ...... امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و
برقصید و بخندید

و من امروز صد بار این آهنگ را گوش کردم . روی ابن دیوار می نویسم که در دل من هزار درد است اما خدای من هست . نمی دانم چرا امروز  اما  بخندید و بخوانید و بپوشید و بنوشید و برقصید  که  زندگی ادامه دارد .  آمار

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟

یه پاییز زرد  و  زمستون سرد  و یه زندون تنگ  و  یه زخم قشنگ  و غم جمعه عصر  و  غریبی حصر  و یه دنیا سوال  و  تو سینم گذاشتی ... جهانی دروغ  و  یه دنیا غروب  و یه درد عمیق  و  یه تیزی تیغ  و یه قلب مریض  و  یه آه غلیظ  و یه دنیا محال  و  تو سینم گذاشتی .... رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی رفیقم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی .... آه ای حبیبم یه دنیا غریبم کجایی عزیزم بیا تا چشامو تو چشمات بریزم نگو دل بریدی خدایی نکرده ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده همه جا رو گشتم کجایی عزیزم بیا تا رگامو تو خونت بریزم بیا روتو رو کن منو زیر و رو کن بیا زخمامو یه جوری رفو کن ..... عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی عزیزم کجایی دقیقا کجایی کجایی تو بی من، تو بی من کجایی

هفته ها پشت سر هم آمدند و رفتند ٫ یک انتظار جالب که شاید ناشی از نیازی بود٫ در عمق وجود ما. نمی دانم چرا بعد از مدت ها دور از وطن دوشنبه شب ها یک احساس خوب را در وجودمان رقم می خورد. انتظار سخت است ولی این انتظار خوب بود یک جوری رفو زخم دوری بود شاید . نمی دونم فقط انتظاری که می گفت : ای وای چرا دوشنبه نمی شود و دوشنبه می شد…