۱۳۸۸ خرداد ۱۷, یکشنبه

در ادامه اطلس آلودگی خاک در ایران

جناب اصیلیان می دانید، شما از تریبون دولتی برای تبلیغات به نقع سازمان تحت کنترل ریاست جمهور فعلی که کاندیدا برای دوره بعد می باشنداستفاده کرده اید؟ در دوران تبلیغات برای انتخابات استفاده کردن از امکانات دولتی خلاف قانون است و به سه کاندیدا ریاست جمهوری حق شکایت را داده اید؟
شما از کارهای - اطلس آلودگی خاک و آلودگی آب های زیرزمینی - صحبت کرده اید، که طرح و بررسی آن در یک کشور دیگر انجام شده است و دوستان محترم در سازمان هم در جریان بودند.
آقای اصیلیان من نمی دانم ولی این کار اینقدر بزرگ است که شما جز با انتشار اطلاعات سر هم بندی شای هم کپی رایت شده _طبق معمول _ برای چه تلاش می کنید؟ این خاک کشور شما است و شما و فرزندان شما در آن زندگی می کنید. بگذارید تنها یک سوال کنم اگر جواب دادید باید واقعا همه ملت ایران ایران انگشت به دهان بمانند که شما در کمتر ار هشت ماه یک معجزه کرده اید! باید گفت ایران کشور معجزه ها .
منبع سموم کشاورزی مورد استفاده در کشورمتعلق به چه سالی است؟
اگر شما این لیست را در این هشت ماه گذشته باز نگری و منتشر کرده اید که باید گفت : دست مریزاد ، احسنت . . .

هیچ نظری موجود نیست: