۱۳۸۸ خرداد ۲۰, چهارشنبه

ما نیمی از جمعیت ایران هستیم( کاری از رخشان بنی اعتماد)ما از رئیس جمهور آینده چه می خواهیم؟
آقای رئیس جمهور ما امروز در کنار شما گام برمی داریم و پای صندوق رای می آییم و مطمئن باشید که شما را فردا هم تنها نمی گذاریم. چرا که این را حق خود می دانیم در آینده خود سهیم باشیم و خود را نیمه ای جدا ناپذیر از ایران می دانیم. به امید ان روز که آواز خوش برابری زنان ومردان در همه زمینه های زندگی از سراسر گیتی به گوش برسد.


پی نوشت: خانم بنی اعتماد باز یک گام جلو تر از دیگران

هیچ نظری موجود نیست: