۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

کاش در ایران بودم و در این دنیایی مجازی غرب نبودم

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر
کز دیو و دل ملولم و انسانم آرزوست
گفتند یافت می نشود گشته ایم ما
گفت آن چه یافت می نشود آنم آرزوست

هیچ نظری موجود نیست: