۱۳۸۸ خرداد ۲۸, پنجشنبه

بهار

ایتجا هوا داره کم کم گرم میشه و شکوفه ها به دنیا لبخند می زنند.
تابستون بهار میشه.

هیچ نظری موجود نیست: