۱۳۸۸ تیر ۱۷, چهارشنبه

ريزگرد عربي و کلوخ ناداني

من معمولا اینجا از دیگران مطلب نمی گذارم ولی این مورد استثناء بود و دكتر ناصر كرمي در مورد بارش مداوم ريزگرد در تهران می گوید:
5 روز بارش مداوم ريزگرد در تهران، براي ساکنان اين شهر البته تجربه طاقت‌فرسايي بود، ‌اما همانقدر دشوار و آزارنده، انبوهي از اطلاعات غلط، شبه‌اطلاعات و گزارش‌هاي ساده‌انگارانه بود که در همين باره بر سر مردم باريدن گرفت.
اين نوشتار ضمن يک تحليل فني مختصر، شماري از مصاديق کلوخ‌هاي ناداني را که به سمت مردم پرتاب شد، برمي‌شمارد:- شايد براي آنکه بگوييم ريزگرد چيست، ابتدا بايد آن را از پديده‌هاي مشابه متمايز کنيم. ريزگرد، گردوغبار معمول نواحي بياباني و جنب‌بياباني نيست، آلودگي هوا (به مفهومي که در تهران رايج است: وجود ذرات معلق با منشأ سوخت‌هاي فسيلي) نيست، شنباد نيست، غبار محلي نيست و اساسا هيچ کدام از پديده‌هاي اقليمي که ما (آدم هايي که حداکثر 75 سال سن دارند) تاکنون تجربه کرده‌ايم، نيست. اين يک پديده نادر اقليمي است. با اين شدت، اولين بار است که در دست‌کم 100سال گذشته رخ داده، دست کم از اين نظر که شايد حتي در 10‌هزار سال گذشته هم رخ نداده باشد. پيش‌فرض‌ها درباره وقوع اين ريزگرد عبارت از اين هستند که: الف) . . . . . .

هیچ نظری موجود نیست: