۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه

همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری


کمیته حقوق و استاندارد ستاد توسعه زیست فناوری و انجمن علمی حقوق پزشکی ایران برگزار می کنند :كميته حقوق، اخلاق و استاندارد ستاد توسعه زيست فناوری و انجمن علمی حقوق پزشكی در نظر دارند همایش ملی حقوق و اخلاق در زیست فناوری را در 28 بهمن ماه 1388 در محل دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار نمایند. محورهای این همایش عبارتند از: ایمني زیستی، مهندسی ژنتیك و استاندارد. از اینرو به منظور بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی هر یك از محورهای تعیین شده برای همایش به شرح ذیل، از کلیه صاحبنظران، پژوهشگران، دانشجویان، اندیشمندان و فعالان عرصه حقوق زیست فناوری جهت همكاری، مشاركت و ارائه مقاله دعوت بعمل می آید .اهداف :

· فراهم نمودن امکان هم اندیشی میان صاحبنظران حقوق، اخلاق و استاندارد در زیست فناوری و ایجاد و تحکیم تعامل میان آنها

· فرهنگ سازی و تعمیق دانش حقوق زیست فناوری و اخلاق زیستی در کشور

· طرح موضوعات نوین، جهت دهی به تحقیقات، شناسایی اولویت های تحقیقاتی و زیرساختارهای مورد نیاز در زمینه های حقوق زیست فناوری، اخلاق زیستی و استاندارد های زیست فناوری
__________________________________________


هیچ نظری موجود نیست: