۱۳۸۹ فروردین ۱۸, چهارشنبه

به اندازه فقط یک نقطه (.)

به بلندی یک "آه"
به تنهایی میانی ترین نقطه قطب جنوب و به تنهایی بلند ترین نقطه اورست و به تنهایی دلی در گوشه خانه عشاق، وهیچ چیزی در این خانه نیست. خانه ای با دیواری بلند که گذر گاه رندان است و خانه دزدان قافله.
صاحبخانه به دنبال فقط جای یک نقطه است . به دنبال بزرگی بک نقطه است و به دنبال . . .
. . . . .
آبی لاجوردی
خورشید تابان
و فردا هم روزی است
دلالان عشق در بازار مکارم
شنیدی که
برمحبت چوب حراج می زنند
تنها ذره ای را من می خواهم
و من نگاه می کنم
حتی یک پول سیاه ندارم
کاش به انداره فقط یک نقطه (.) از آن محبت را برای دل تنهای تو می خریدم
و من تنها یک " آه"می گویمپ.ن:امروز شهرزاد عزیز تنها یار محیط زیستی من در مملکت ژرمن ها برایم نوشت "آه"


هیچ نظری موجود نیست: