۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۰, دوشنبه

مدرنته و دوستی۲

دوست خوب من جواد در جواب من نوشت
Freundlichkeit ist immer gut und ehrenwert, die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft, Zeit spielt keine Rolle. Die Moderne ist nicht gleich Ethik in der Veränderung Infrastrukturen und Schulleiter!

جواد عزیز دوستی ها وقتی بو و رنگ جدید می گیرد و می شکند خیلی زود می شکند و نمی ماند بخدا با دیروز خیلی تفاوت دارد.
دیگر در راه مانده و بر زمین خورده باشی دستی دست به امید دراز شده ات را نمی گیرد. جواد جان نمی دانم شاید پایه های دوستی تغییر کرده و دلایل دوست بودن بوی جدید می دهد.شاید من این دنیا را مجازی می بینم . شاید خیلی ها بگویند این دوستی امروز با دیروز کمی فرق می کند اما من دنیایی مجازی و ظواهر را علت سست بودن پایه های دوستی امروز می دانم. تو ای دوست تو دلیلی نوین برای دوستی داری؟
یکی یک روز گفت : ضرب المثل ایرانی می گوید" تا پول داری قربانتم قربون بند کیفت ام" من باور نکردم امروز هم نمی کنم شاید فردا هم نکنم اما هر چند که این "مدرنیته" را دیدم و با پوستم و استخوانم حس کردم برای من این یکی از هزاران ستون مدرنته و دوستی است.

هیچ نظری موجود نیست: