رد شدن به محتوای اصلی

عزیزم کجایی؟ دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟

یه پاییز زرد
 و
 زمستون سرد
 و
یه زندون تنگ
 و
 یه زخم قشنگ
 و
غم جمعه عصر
 و
 غریبی حصر
 و
یه دنیا سوال 
و
 تو سینم گذاشتی
...
جهانی دروغ 
و
 یه دنیا غروب
 و
یه درد عمیق
 و
 یه تیزی تیغ
 و
یه قلب مریض
 و
 یه آه غلیظ
 و
یه دنیا محال
 و
 تو سینم گذاشتی
....
رفیقم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
رفیقم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
....
آه ای حبیبم
یه دنیا غریبم
کجایی عزیزم
بیا تا چشامو تو چشمات بریزم
نگو دل بریدی
خدایی نکرده
ببین خواب چشمات با چشمام چه کرده
همه جا رو گشتم
کجایی عزیزم
بیا تا رگامو تو خونت بریزم
بیا روتو رو کن
منو زیر و رو کن
بیا زخمامو یه جوری رفو کن
.....
عزیزم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
عزیزم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی


هفته ها پشت سر هم آمدند و رفتند ٫ یک انتظار جالب که شاید ناشی از نیازی بود٫ در عمق وجود ما. نمی دانم چرا بعد از مدت ها دور از وطن دوشنبه شب ها یک احساس خوب را در وجودمان رقم می خورد. انتظار سخت است ولی این انتظار خوب بود یک جوری رفو زخم دوری بود شاید . نمی دونم فقط انتظاری که می گفت : ای وای چرا دوشنبه نمی شود و دوشنبه می شد و «شهرزاد » شروع می شد.
دوشنبه ها آمدند و رفتند و اما این  آهنگ پ شعرش که بغض من و بسیاری ما را ترکوند. اشک های  که غلتید.
واقعیت این بود که٬ متن آن داستان درد روزهای زندگی فکری نسل ما بود . درد روزهای نسل قبل ما بود .شاید هم فریاد فرار از واقعیت نسل بعد ما است .
فریاد از خداحافظی با واقعیتی می زند که با آن زندگی می کنیم . روزی که « رفیق » را گم می کنیم  تا این قفل قفس را بشکنیم و به زندگی پشت میله های این قفس « درود » بگویم .
راستی رفیقم کجایی
راستی یادت هست آن زمستون سرد را 
یادت هست 
راستی رفیق کجایی 
من بین این جهان پر از دروغ رها کردی 
دقیقن کجای 
کجای تو بی من کجای
که بدون تو شکستن این قفل محال است .


این سریال که دنیای از واقعیت دیروز و امروز ایران بود. واقعیتی که در تاروپود شعری که با صدای محسن چاووشی بوی کوچه پس کوچه های وطن را می داد . داستن آنان که هدف را می دانند و قدم را برمی داند ولی نمی شود که آنگونه شود که باید بشود . 
دنیای که در آن زندگی می کنیم در کشوری که چه در داخل و چه در خارج از آن فرهنگ ایرانی را سعی می کنیم حفظ کنیم بدون انکه بدانیم گاهی در میان این فرهنگ یک دنیا از فرهنگهای دیگر داخل شده است و همان ناخالصی ها میان ما تفرقه می اندازد . 
وقتی زن در پستو می رود و زمانی که ساختار شکنی ازدواج مجدد پیش می آید . زمانی که خان سالاری سایه سنگین خودش را در همه لحظات این سریال نمایان می کند و از یک کلام بودن دیکتاتور فیلم می گوید. زمانی که رشوه و زمین خواری و هزار ویک فساد مالی دیگر٬ رخ زشت خودش را نشان می دهد و هزار و دیگر که می توان پشت سر هم سلسه وار گفت . همه و همه  ازدیروز می گوید . از امروز می گوید 
ای کاش از فردا نگوید . 
بیا که من و تو جمع شویم که شاید فردا دیگر صحنه نمایش یک گونه دیگر باشد .

خنک آن دم که نشینیم در ایوان من و تو
به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من و تو

داد باغ و دم مرغان بدهد آب حیات
آن زمانی که درآییم به بستان من و تو

اختران فلک آیند به نظاره ما
مه خود را بنماییم بدیشان من و تو

من و تو بی‌ من و تو جمع شویم از سر ذوق
خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو

طوطیان فلکی جمله شکرخوار شوند
در مقامی که بخندیم بدان سان من و تو

این عجبتر که من و تو به یکی کنج این جا
هم در این دم به عراقیم و خراسان من و تو

به یکی نقش بر این خاک و بر آن نقش دگر
در بهشت ابدی و شکرستان من و تو

راستی رفیق عزیز٬ سالهای سال پیش مولانا از جدای ما می ترسید ٫  خرافات را به ما هشدار داده بود . از دوری من و توگفته است. داستانی که امروز من در این سو و تو در سوی دیگر٬ ولی درد مشترک ما یکی است وبا هم بودن تنها راه درمان این درد مشترک است . زندگی سختی های دارد اما هیچ قفلی بدون کلید نیست.


شهرزاد را توی فکرم ورق می زنم می بینم داستانی که شروع آن از بستن روزنامه به دست اوباش بود و از آروزی می گوید که اجرا نشد و اگر شده بود امروز شاید تصویر دیگری بر روی این کره خاکی داشتیم . راستی ای رفیق کجایی که آن روز هم دیوارها بین ما ساختند و امروز هم می سازند ......
چه کسی می خواهد 
من و تو ما نشویم 
خانه اش ویران باد 
 من اگر ما نشوم ٬ تنهایم 
تو اگر ما نشوی 
خویشتنی 
از کجا که من و تو 
مشت رسوایان را باز نکنیم 
 یک روزی« ما» می شویم و آن دمکراتی که با کمک اوباش سعی به خاموش اش٬ کردن.د  یک بار دیگر برپایش می کنیم. چون هنوز هم این عشق به وطن در وجود بسیار بسیار از ایرانیان نهفته است . کم نیست کسانی که در راه آزادی ایران جان باختند و کسانی که رهرو راه نهضت ملی ایران هستند . رفیقم کجایی که امروز این راه من و تو را با هم می خواهد. بیا از عصر جمعه ٬ عصر شنبه بسازیم . بیا از غریبی حصر و دوری٬ کنار هم بودن بسازیم. بیا از غروب با هم طلوع بسازیم . بیا تا فردا از یک محال ٬ یک امکان بسازیم . فقط بگو
رفیقم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی
رفیقم کجایی دقیقا کجایی
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

گوشه تیره این تخته نوشت: در دل کوچک من درد زیاد است ولی یاد خدا هست.

...


امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و که بر باد فنا رفت نخور بخدا حسرت دیروز عذاب است ........ دیوانه و عاقل همه گی جامه بپوشید  و در شادی این کودک آن پیر زمین گیر و فلان بسته به زنجیرو زن و مرد بکوشید ...... امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال و
برقصید و بخندید

و من امروز صد بار این آهنگ را گوش کردم . روی ابن دیوار می نویسم که در دل من هزار درد است اما خدای من هست . نمی دانم چرا امروز  اما  بخندید و بخوانید و بپوشید و بنوشید و برقصید  که  زندگی ادامه دارد .  آمار

با تاخیر به دلیل مشق و درس، چند کلمه در مورد انتخابات اخیر در آلمان

اینجانبدراین هفته ایکهگذشته حرف نزدم و مشغول مشق و درس بودم راست و حسینی اش زا بخواین بدونین، نمی‌‌خواستم هم حرفبزنم، مامان خانمی من امروز کلی‌ این بلاگ من را به باد اعتراض گرفتن و طبقمعمول به حمایت از بابا بلند شدن و که من را یک جوجه نویسنده هستم و دارم تمرین می کنمو با نوشتنایناحساسات گم شدم را دارم خودم را با نوشتن پیدا می کنم و مشغول پیدا کردن راه و رمز نوشتن هستم .من هم طبق معمول بچه حرف گوش کن ، گفتم به روی چشم وبا درادن نودونه درصد حق مسلم به مامان و یک درصد به خودم گفتم سعی‌ می کنم از اینبه بعد زیاد ننویسم چون ممکن این مطالب من گش برود و در سخنرانی‌‌های مهم در سطح شورای امنیتاز مطلب من پش بروند، حالا حق کپی فدای سر همه، گوشه آن‌ بندگان خدا رابگو که حرف های بند تنبانی من را بایدگوش کتتد ولی بعد از اون شاید دکتر های گوش و حلق و بینی به دلیل بیمار زیاد رد سطح دنیا حامی من بشوند و من را بدازن ریسس سازمان بهداشت جهانی و بعد من می دونم چطوری بر روی زخم این محیط ریست مرهم بگذارمولی خوب بگم که برای مامان خانومی عزیز اول یکسخنرانی ناب در باب مرد سالاری بابا مهربونم کردمکه مامان را شس…

بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

در بروکسل و پاریس و مادرید و نیویورک و ... کسانی با کلامی که به زبان عربی بود٫ دست به حمله به زنان و مردان و کودکان بیگناهی زدند. راستی نتیجه این حمله های انتحاری چیست؟ برای من ترس است . برای بسیاری از کسانی که می شناسم تنفر از یکی از ادیان الهی . ای وای که دوستان و همکاران از یک فرهنگی که من در میانش زندگی می کنم به آن خو گرفته ام و خود را بخشی از این جامعه می دانم بارها به زبان می آورند که « اسلام دین وحشیانه ای است و بی رحم ».
دوستانی نگفتی؟ چرا پرچم ترکیه را بالا نبردی؟
اما مشکل داخلی یک کشور و بمباران اوردغان و تلافی کردها با اینکه مردمی که به سفر می روند یا به روستوران می روند یا در راه رفتن به محل کار هستند یا در کنسرت نشسته اند و کشته می شوند٫ خیلی فرق می کند .
پس باید زمانی که اردغان خانه کردها را بمباران می کند باید نوشت کردها ترکیه . یا باید به فکر مردمی بود که بی گناه توسط مخالفان اسد کشته می شوند . راستی کسانی که حتی اصول این دینی را که بخاطرش کشته شده اند را نمی دانند . را می توان با یک جنگ داخلی مقایسه کرد؟ علت جنگ داخلی و همه این رعب و وحشت جهانی چیست …